Rok szkolny 2017/2018       Szkoła Podstawowa w Matczynie 24-200 Bełżyce | Tel 81 517 38 54

Zajęcia logopedyczne

 

 

Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwanie nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa jest ważnym zadaniem rodziny a później przedszkola i szkoły.

Opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych stresów. Prawidłowa wymowa ma również wpływ na procesy percepcyjne, a w szczególności na naukę czytania i pisania. Dlatego należy starać się, by zaburzenie mowy zostało jak najszybciej usunięte.

 

Schemat powstawania głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

  

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

pierwsze miesiące życia

powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

ok. 6 miesiąca życia

powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie

1-2 roku życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama,tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n, a także zmiękczone: pi, bi, mi

2-3 rok życia

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł,

3-4 rok życia

pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz

4-5 rok życia

pojawia się głoska r oraz: sz, ż, cz,dż

5-6 rok życia

utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż

7 rok życia

technika mówienia opanowana

 

 Najczęstsze wady wymowy to:

 

*SYGMATYZM ( seplenienie)- czyli nieprawidłowa artykulacja głosek dentalizowanych trzech szeregów: syczącego S, Z, C, DZ; ciszącego: Ś, Ź, Ć, DŹ, szumiącego: SZ, Ż, CZ, DŻ 

*LAMBDACYZM- nieprawidłowa artykulacja głoski L

*KAPPACYZM- nieprawidłowa realizacja głoski K

*GAMMACYZM- nieprawidłowa realizacja głoski G

*ROTACYZM- nieprawidłowa realizacja głoski R

*MOWA BEZDŹWIĘCZNA- wystepuje gdy dziecko artykułuje głoski dźwięczne jako bezdźwięczne np. zamiast owiedzieć głoskę d dziecko wypowiada t i tak np. zamiast domek dziecko będzie mówiło Tomek.

* NOSOWANIE – wtedy, gdy mowa dziecka przypomina mowę dziecka, które ma potężny katar i zatkany nos.

*JĄKANIE- Stanowi osobną grupe wad wymowy. Powstaje zwykle w wieku przedszkolnym, a ujawnia się wtórnie lub nasila w okresie dojrzewania. Spowodowane jest między innymi poprzez nieprawidłową koordynację ruchową mięśni oddechowych, fonacyjnych, mimicznych bądź też rozpraszaniem uwagi, zaburzeniami nerwowymi, a także uszkodzeniami ośrodków mowy w mózgu.

CELEM TERAPI LOGOPEDYCZNEJ JEST:

usuwanie zaburzeń mowy,

wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,

wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,

likwidowanie przyczyn i skutków zaburzeń mowy

METODY PRACY LOGOPEDYCZNEJ:

ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,

doskonalenie sprawności aparatu oddechowego,

ćwiczenia słuchu,

ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalenia prawidłowej artykulacji głosek,

bogacenie słownictwa biernego i czynnego dziecka,

doskonalenie umiejętności wypowiadania się.

RODZICE!

BARDZO WAŻNE JEST WCZESNE WYKRYCIE EWENTUALNYCH ZABURZEŃ MOWY I NATYCHMIASTOWE PODJĘCIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

 

0pracowała: EWA MAŃKA

 

Z życia szkoły

 

 

 

Galeria

Kontakt


Wyświetl większą mapę

Szkoła Podstawowa w Matczynie
24-200 Bełżyce

Tel 81 517 38 54